Své názory dostane možnost vyjádřit 300 místních obyvatel z každé lokality. „Jedná se o zatím největší výzkum veřejného mínění, který SÚRAO realizuje. Odpovědi budou zpracovány do komplexní závěrečné zprávy, která bude všem přístupná,“ oznámil ředitel SÚRAO Jiří Slovák.

Cílem výzkumu veřejného mínění je zjistit názory, postoje, obavy a očekávání místních lidí. V lokalitě Na Skalním západně do dukovanské jaderné elektrárny se výzkum uskuteční 26. a 27. května. V lokalitě Horka na Budišovsku pak 9. a 10. června.

Starostové z lokality Horka nedávno zpochybnili důvěryhodnost výzkumu. Vzorek 300 dotázaných lidí je podle nich snadno ovlivnitelný. Nechápou také smysl opakování výzkumů, když místní lidé už předtím vyjádřili svůj nesouhlas s budováním úložiště v referendu. „Názory občanů se vyvíjí,“ reagovala mluvčí SÚRAO Nikol Novotná.