Výstava nejen úředních dokumentů z blízkých archivních fondů je věnovaná stému výročí vzniku Československé republiky. „Historické doklady zobrazují průběh 20. století s důrazem na osmičkové roky. Největší prostor jsme věnovali první světové válce a roku 1918,“ řekla pracovnice archivu Lenka Jičínská.

Expozice nabízí široké spektrum materiálů. Návštěvníci uvidí vedle striktních válečných nařízení, kartotéky se jmény odsunutých Němců nebo článků o babickém masakru i pozvánky na koncerty či dopisy. Zdi výstavní místnosti lemují tematické plakáty z dob války nebo normalizace.

Vitríny nepopisují jednotlivé události způsobem učebnicového výkladu, ale odkrývají převážně nevšední příběhy. „Snažili jsme se vybrat dochované archivní zajímavosti, abychom zachytili pestrost života v okolí Moravských Budějovic,“ vysvětlila Jičínská.

Unikátem expozice jsou dva originální dopisy z doby války od spisovatele Aloise Jiráska, které zaslal městu a studentům moravskobudějovického gymnázia. „Řada měst udělila Jiráskovi čestné občanství za to, že podpořil petici českých spisovatelů. Napsal tak dopisy radě města i studentům gymnázia, kteří mu poslali gratulaci,“ popsala Jičínská.
Zajímavý a úsměvný dokument nabízí okruh věnovaný T. G. Masarykovi. K příležitosti prezidentovým 85. narozeninám vydal starosta zvláštní nařízení, kde stálo: „Dne 7. března 1935 nebude se na zdejších městských jatkách po celý den porážeti.“

Archiv umožňuje návštěvu expozice v pondělí a ve středu od 8 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin. Výstava potrvá do 21. prosince. Vstup na akci je zdarma.