Odbor životního prostředí vyhlásil anketu. Chce například zjistit, jestli lidem vyhovuje rozmístění kontejnerů na tříděný odpad a zda jsou vůbec ochotni biodpad třídit.

„Byli bychom rádi, kdyby se ankety zúčastnil co největší počet našich obyvatel. Čím bude větší účast, tím přesnější bude analýza, ze které bude vycházet návrh optimálního řešení třídění odpadů v našem městě,“ oznámila vedoucí odboru Taťjana Hermanová.