Příjezd na část parkovištěbyl možný, pořadatelé slavností ale nedoporučovali vjíždět kvůli komplikované dopravní situaci.