Na webových stránkách Náměště si zatím mohou přečíst jeho syrovou verzi, která se teprve vykrystalizuje v konečnou podobu. Dokument nese název Náměšť 20XX – město pro život. „Shrnuje potřeby a náměty města. Vytyčuje cílový stav,“ shrnul místostarosta Ivo Matoušek.

Materiál řeší důležité oblasti života v Náměšti, sociální sféru, infrastrukturu, kulturu, sport, bytovou politiku, školství či volný čas.

Radnice zároveň vyzývá zájemce, kteří by se rádi podíleli na tvorbě plánu rozvoje města, aby se přihlásili do pracovní skupiny. Chroničtí stěžovatelé i lidé s konkrétními podněty a nápady tedy mají možnost spoluvytvářet budoucnost svého města. „Do skupiny se může zapojit opravdu kdokoliv, kdo má zájem,“ vzkázal místostarosta.

Jednou z klíčových podmínek dosažení vytyčených bodů je úsilí o finanční dotace od státu i z fondů Evropské unie. „Záměrem je, aby Náměšť nad Oslavou bylo město rozvíjející se, přátelské, sebevědomé, s dokončenou infrastrukturou, zázemím a spokojenými obyvateli. Cesta? Efektivní a koncepční využití všech dostupných zdrojů, čerpání finanční pomoci, grantů a podobných intervencí z fondů Evropské unie jak pro město Náměšť, tak pro ostatní organizace sídlící na území města, například podnikatelské subjekty, školy, příspěvkové organizace, sdružení, spolky a tak dále,“ stojí v dokumentu.