„Chodívám na procházku k lesu u Bažantnice. Na několika místech je tam u lesa neuvěřitelný nepořádek. Vypadá, jako když si tam nějaká skupina rekreantů dělala oheň a zanechala po sobě namístě malou skládku. Všude se povalují papíry, lahve, obaly od všeho možného,“ posteskl si důchodce František Dvořák.


Fotky další černé skládky do redakce poslal i další rozhořčený čtenář, který rád chodí na procházky na „Pekelňák“. Na začátku lesa podél cesty však narazil na spoušť, kterou můžete vidět na fotce.


„Pokud někdo narazí na černou skládku měl by tuto skutečnost s popisem místa oznámit buď na radnici nebo, nesnese-li věc odklad, přivolat policii,“ řekl vedoucí odboru životního prostředí městského úřadu v Třebíči Pavel Vosátka.


Viníka se většinou dopadnout nepodaří


Přestože člověku, který takovou skládku založí hrozí i padesátitisícová pokuta a firmě dokonce třísettisícová, původce skládky se podaří dopadnout výjimečně.


To potvrzuje i Vosátka: „Konkrétní viníci zpravidla nejsou známi a dohledat je není prakticky možné. Majitel pozemku, pokud se neprokáže jeho souhlas se založením skládky, není za tento stav na svém pozemku zodpovědný.“


Odstranění skládky pak musí řešit obecní či městský úřad s rozšířenou působností. Náklady na odstranění nepovolené skládky se pohybují minimálně v řádu tisíců korun.


„Většinou se nejedná o odpad z podnikatelské činnosti, ale o odpady komunální,“ dodal Vosátka.


Navíc vždy nemusí jít jen o estetické hledisko, které někomu zkazí pěknou procházku přírodou. Z divokých skládek mohou do přírody unikat i nebezpečné látky, které mohou například ohrožovat zdroje pitné vody.

Černá skládka

Černá skládka je nelegální uložení odpadů. V České republice se nakládání s odpady řídí zákonem   odpadech a prováděcími vyhláškami. Z nezabezpečené černé skládky mohou unikat škodlivé či jedovaté látky do ovzduší, půdy i vody – může tak vážně poškozovat lokální ekosystém a ohrožovat např. zdroje pitné vody.
Zdroj: www.hnutiduha.cz