Lhůta, kdy může současný nájemce aktivně projevit svůj předběžný zájem o odkup, začala plynout 15. dubna, trvá do 15. srpna. V tomto kroku stačí vyplnit formulář „Projevení předběžného zájmu“, který visí na webových stránkách města. A uhradit částku 1 210 korun za vyhotovení znaleckého posudku na cenu bytu.

Kupní cena bude opět stanovena na základě zmíněného posudku na konkrétní bytovou jednotku, a poté od ní bude odečtena sleva 30 procent, poskytnutá městem.

„V prvním kole se předběžně přihlásilo 54 zájemců, z toho 52 prodejů bylo realizováno, dva jsou ještě ve hře,“ uvedl vedoucí odboru správy majetku města Petr Kafka.

Zatím se prodala asi čtvrtina bytů. „A množí se dotazy na druhou vlnu, už se ptalo asi třicet zájemců z řad současných nájemníků,“ poznamenal Petr Kafka.
Všichni, kteří nyní ve druhém kole mají jakékoli nejasnosti, můžou se obracet s dotazy na odbor správy majetku města.

Prodávají se průběžně i městské byty v Husově ulici, které dosavadní nájemníci uvolnili. Zatím jich bylo deset. „Na každý pak tři až čtyři zájemci. Prodávalo se za plnou tržní cenu danou odhadem. A pokaždé díky zájmu vícero potenciálních kupců nakonec konečná prodejní cena stoupla o čtvrtinu až třetinu,“ upřesnil Kafka.

Celkem město vlastní v bytovkách v Husově ulici 237 bytů. „Z toho je 40 svobodárek, které jsou z prodeje vyčleněny a městu i nadále zůstanou,“ doplnil Kafka.