Pane inženýre, mezi staršími zasvěcenými Třebíčany se dodnes vykládá, že přehmatů při stavbě zimního stadionu bylo tenkrát více?

Je to tak. V roce 1976 se bourala stará cihlová zeď kláštera. Ta si měla po odstřelu sednout a sesypat se. Ve zdi byly zazděné lešenářské trubky, o kterých nikdo nevěděl. Úlomky zdi se tak po odtřelu rozletěly do širokého okolí. V ulici Kateřiny z Valdštejna měly domy vytlučená okna.

Stavbu střechy provázala neuvěřitelná nekázeň hokejistů. Nahoře se ještě svařovalo a montovalo, dole se už ale přes přísný zákaz trénovalo.

Ano, bohužel. Stavební dozor dělal tehdy Ing. Milan Kotík. Na nebezpečí jsme oba několikrát upozorňovali ve stavebním deníku. Zbytečně. Dovolím si zápis Ing. Kotíka citovat: „Přes zákaz stavebního dozoru a stavbyvedoucího započal provozovatel TJ Elitex dne 7. října s provozem ledové plochy. Dne 9. října byla plocha poprvé použita hokejisty. Toto jednání je naprosto neslučitelné se stavební kázní na staveništi a odporuje všem předešlým dohodám. Ledová plocha se zásadně po dobu stavby nebude používat k tréninku. Při opakování této nekázně bude práce na stavbě okamžitě zastavena.“

Vy jste několik dnů před katastrofou napsal do stavebního deníku podobný zápis, že?

Ano, napsal jsem: „Ve 12.15 trénují hráči na ledě, přitom pracovníci svařují a pracují na lešení. Zámek od brány byl v noci při příchodu prvého A mužstva násilně otevřen. O neplnění bodů zápisu o provozu zimního stadionu byli telefonicky informováni soudruh Vlček a soudruh Trávníček. Provoz zimního stadionu se pro neplnění podmínek zastavuje.“ Pánové z okresního výboru KSČ mi ale vzkázali: No přece nám nebude nějaký stavbyvedoucí poroučet!

Ke katastrofě došlo 27. října 1977. Měl jste nějakou předtuchu nebo něco podobného?

Ne, ale asi ji měl můj pes. Choval jsem tehdy dogu, jmenovala se Arna. Každý den večer jsme s manželkou chodili na procházku, brali jsme z jídelny zbytky pro psa. Cestou jsem se vždy zastavil na stadionu, jak to pokračuje. Osudný večer ale pes natolik vyváděl, že jsem se zdržel.

Tehdejšímu režimu se příčiny neštěstí podařilo ututlat. Nikdo nebyl potrestán. Činili i na vás politický tlak?

Odborníci zpracovali několik expertíz. Poměji chtěli taky. Řekl jsem tam pravdu, a to, že příčinou byly vadné styčníky. Dělaly se i zkoušky v Gottwaldově, které chybu styčníků prokázaly. Pak mi ale řekli, že mou expertízu nepotřebují. Nehodila se jim…