Přeměna má vyjít podle odhadů na 28 milionů korun. Skutečná cena by se však při veřejné soutěži mohla snížit. Radnice zároveň vyhlíží evropské fondy, ze kterých by mohla získat 90 procent nákladů.

Další velkou investicí bude stavba nové hasičské zbrojnice. Za asi 16 milionů má vzniknout v zadním traktu autobusového nádraží. Dobrovolní hasiči se jí už nemohou dočkat. „Pokud to vyjde, protože je to závislé na dotacích, tak se nám uleví, protože ve stávající zbrojnici jsou krajně nevyhovující podmínky," upozornil velitel Sboru dobrovolných hasičů v Jaroměřicích Jiří Urbánek.

„Sice tam techniku zaparkujeme, ale okolo ní už není místo, takže, pokud jedeme k zásahu, musíme vyjet a nastoupit až venku. Také vyjíždění z garáží je problematické, protože směřuje přímo do křižovatky a přes dost frekventovaný chodník. Navíc sklady jsou vlhké, a na oblecích máme plíseň," popsal.

Rekonstrukce nádraží a stavba zbrojnice jsou závislé na dotacích. Pokud je město získá, bude se budovat. Jiná je situace kolem sokolovny. Starý a zpustlý stánek čeká demolice, ke které dojde v únoru či v březnu nehledě na dotace. „Na demolici podobných staveb poskytuje prostředky Ministerstvo pro místní rozvoj. Pokud nám nebudou přiznány, vezmeme to na svá bedra, protože budova brání rozvoji sportovišť, je ve špatném stavu a její rekonstrukce by nebyla účelná," vysvětlil Soukup.

První etapa přebudování velkého sportovního areálu by měla začít hned po demolici sokolovny. Opraví se travnaté hřiště a rozšířit by se měl atletický ovál. Město to bude stát 45 milionů. Mohlo by však získat dotaci, která by celkovou sumu snížila o asi dvě třetiny.

Radnice také plánuje modernizaci učeben a vybudování bezbariérových prvků v ZŠ Otokara Březiny. Podle starosty to vyjde na další tři až čtyři miliony.

Vedení města už má na investice vyjednáno čerpání překlenovacího úvěru v řádu desítek milionů, kterým ekonomicky vyrovná období mezi přislíbením dotace a dokončením stavebních prací. Dotace totiž samosprávy fakticky získávají, až když jsou opravy či stavby kompletně hotové.