„V roce 1532 postihl Moravské Budějovice velký oheň, při němž se z hořící stolice zvony utrhly, a možná také roztavily, neboť ještě téhož roku byl ulit patrně zvon nový o hmotnosti 370 kg. Druhý pochází z roku 1535 a jeho hmotnost je 1 700 kg. Oba byly zhotoveny ve Velkém Meziříčí v kovářské dílně Mistra Matěje," uvádí kronikář František Vlk.

„Při rekonstrukci byly zvony zváženy závěsnou mostovou váhou a bylo nově zjištěno, že velký má 1934 kg a malý 346 kg," informuje vedoucí firmy Boroko Rostislav Bouchal. Menší ze zvonů byl v roce 1942 rekvírován, což dokládá nápis na něm. Po válce se však neporušený vrátil z Prahy na věž kostela. „Oprava zvonů byla naplánována již od roku 2013. Než jsme však mohli začít, bylo třeba vyřídit spoustu žádostí a také získat finanční prostředky," říká garant rekonstrukce Petr Žák.

Ve výběrovém řízení zvítězila firma Boroko z Brodku u Přerova, která se již pětadvacet let zabývá výrobou technického vybavení zvonů včetně montáží. „Zvony byly sňaty ze stolice dolů a na podlaze ve věži po důkladné prohlídce opraveny," popisuje farář Pavel Krejčí. Mimo zvonů, které byly nakonzervovány voskem a jejich srdce vyměněna, došlo i k opravě stolice. „Ta byla kompletně očištěna a napuštěna ochranným přípravkem proti hmyzu, u zvonů byly vyměněny nevhodné železné závěsy dubovými hlavami, zvanými jařma," vypočítává změny Rostislav Bouchal. „K elektrickému pohonu zvonů budou nově sloužit lineární motory," dodává Petr Žák.

Předpokládaná cena opravy činí 325 000 korun. Z této částky poskytla skupina ČEZ 200 000 korun a po dlouhé diskuzi na dvou jednáních zastupitelstva a několika hlasováních a peripetiích byla odhlasována z rozpočtu města částka 60 000 korun. Asi devět tisíc pak vynesla veřejná sbírka, organizovaná městem, zbytek bude uhrazen z darů věřících. Až se v neděli 28. června před svátkem sv. Petra a Pavla rozezní opět po delší odmlce budějovické zvony, bude to nejen na památku těch, kteří je nechali pořídit, ale i těch, kteří neváhali a finančně podpořili jejich opravu. Kéž ono slavnostní zvonění potěší srdce všech občanů Moravských Budějovic i okolí.