„Například na Přibyslavsku jsem o žádném pochybném náboženském společenství nebo sektě neslyšel,“ říká přibyslavský farář.

Občas se sice objeví několik jednotlivců inklinujících k východním náboženstvím a kultuře, ale ty, jak farář zdůrazňuje, nelze v žádném případě nazvat sektou.

Vysočina, konkrétně Přibyslavsko, je co do víry, spíš konzervativní, ale narozdíl od jiných regionů, ke spokojenosti přibyslavského faráře, poměrně religiózní. „Vážím si každého člověka, který do kostela přijde, ale jako duchovní mohu být spokojený. Přibyslavsko, Polensko, okolí Velké Losenice, to je region, kde bývá návštěvnost pravidelných mší až nadprůměrná,“ zdůrazňuje kněz.

Věřící na Vysočině nepatří jen do kategorie seniorů. K víře se aktivně hlásí i střední generace, ba dokonce rodiny s dětmi. To je podle faráře Kubeše velmi pozitivní zjištění a pro duchovního záruka, že katolická víra má v „jeho“ farnosti silné kořeny.

Například věřící na Přibyslavsku se neomezují jen na tradiční návštěvy mší. Ale aktivně se účastní i pravidelných setkání farního společenství a s tím spojených slavností, jako je například biřmování a letní slavnost Božího Těla, kterou Přibyslav jako jedna z mála v okolí dodržuje.

Před několika dny přibyslavská farnost uspořádala finanční sbírku na opravu kostelních varhan. Výtěžek přesáhl 200 tisíc korun.

V současné době působí na Vysočině například Církev adventistů sedmého dne, Církev bratrská, Církev českobratrská evangelická, Církev československá husitská, Církev římskokatolická a svědci Jehovovi, kteří ale nejsou státem uznávanou církví.


Co je sekta
Sociologie pojmem sekta označuje skupinu, která se vyznačuje konflikty s většinou společnosti. Sekta ve své víře může buď vycházet z tradičních hodnot společnosti, nebo je nahrazovat novými články své víry, nebo vírou novou.Silně, centrálně, vedené a organizované sekty mají přísné podmínky členství, kterými své členy úzce svazují. Jiné, s volnější organizací, mají spíše věřící, podporovatele a sympatizanty.Masová hnutí – jako například džihadismus, fašismus, komunismus, nacismus, socialismus – a jejich organizace – jako politické strany ale i dětské, mládežnické a jiné organizace – mají své ideologické kořeny v utopiích zpočátku okrajových skupin nebo sekt.Jednou z hlavních příčin, vedoucím ke vzniku sekt, je lpění na doktrínách nebo názorech, bez ohledu na jejich spojení se skutečností. wikipedia.cz