„Vodojem u Balin se v minulosti stával poměrně často terčem vandalských útoků. Proto jsme se rozhodli trochu otočit filozofii a nabídnout místo veřejnosti. Doufáme, že sem budou lidé chodit rádi a využívat vodojem i pro turistiku,“ vysvětlil záměr Jaroslav Hedbávný, ředitel třebíčské divize Vodárenské akciové společnosti.


Ačkoliv je malá rozhledna u Balin horkou novinkou, někteří náruživí turisté už o ní vědí. Další se na ni těší. „Je to dobré, že je na Třebíčsku nová rozhledna. U některých starších došlo k tomu, že výhled je zarostlý stromy,“ pochvaloval si Leopold Šimeček, člen Klubu českých turistů.


Rozhledna na vodojemu Baliny má výšku kolem deseti metrů. Vyhlídková plošina se tak nachází v nadmořské výšce asi 590 metrů. Je to jednoduchá a volně přístupná nerezová konstrukce.


„Úplně první rozhledna je vybudovaná na vodojemu Ocmanice u Náměště nad Oslavou. Z původního, nepříliš vzhledného objektu, se stalo zajímavé turistické místo. Návštěvnost nám ukazuje, že záměr zpřístupňovat vodárenské objekty veřejnosti je správný,“ zhodnotil ředitel třebíčské divize vodáren Hedbávný.


Výhled a dobrá voda


Vodojem Baliny je součástí přivaděče pitné vody z nádrže Mostiště. Svazek obcí Vodovody a kanalizace přivaděč zrekonstruoval, a to v rámci rozsáhlého projektu financovaného z větší části Evropskou unií. Rekonstrukcí se dočkaly kromě vodojemů i čerpací stanice, vyměnila se i část potrubí a opravila řadu menších zařízení. Přivaděč už rekonstrukci potřeboval, slouží totiž od roku 1966. Od té doby jím proudí 40 až 50 vteřinových litrů.


Vodárny i svazek obcí chtějí pokračovat ve zpřístupňování zajímavých objektů. Lidé se tak mohou těšit na rozhlednu v Třebíči-Týně. Lahůdkou by pak měla být i vyhlídka na věži vodojemu Strážná hora, zvaná Kostelíček. K tomu ovšem dojde nejdříve za pět let.