Na Třebíčsku vykvetly koniklece. Chráněné lokality u Ptáčova a Trnavy jimi rozkvétají jednou ročně, vždy brzy na jaře. Fialovo-modré ochmýřené květy tam pravidelně jezdí obdivovat desítky lidí. Koniklec velkokvětý patří mezi silně ohrožené druhy rostlin. Roste pouze na několik málo místech. Patří mezi druhy chráněné evropskou legislativou, nesmí se vyrývat a přesazovat z volné přírody do skalek. Přesazování podle ochranářů koniklec stejně nepřežije, protože ke svému růstu potřebuje typické podloží, které se vyskytuje právě jen v obou lokalitách severně od Třebíče.