„Z výsledků první inventarizace bylo například zjištěno, že Kraj Vysočina patří mezi regiony s největšími zásobami dřeva u nás. Také je jedním z krajů, ve kterém jsou porosty nejméně poškozené zvěří,“ uvedla Lada Prylová z Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, který inventarizaci zajišťuje.

První Národní inventarizace lesů se uskutečnila v letech 2001 až 2004. Ta současná se dotkne nejen státních lesů, ale i lesů soukromých vlastníků a obcí.

„Zatím jsem o inventarizaci nic neslyšel. Naše obec má 64 hektarů obecních lesů, proto jsem na tyto informace zvědavý,” přiznal starosta Čáslavic Vladimír Bartes.

Vedoucí oddělení Národní inventarizace lesů Miloš Kučera k akci sdělil: „Národní inventarizace lesů se provádí na všech lesních majetcích, pokud je tam umístěna inventarizační plocha.“

Podle něj údaje o poloze takové plochy nelze poskytnout z důvodu zachování nezávislosti šetření, plocha není v terénu ani nijak značena.

Měření na inventarizační ploše provádí nedestruktivním způsobem pomocí nejmodernějších terénních přístrojů tříčlenná inventarizační skupina měřičů.

Pracovníci jsou vybaveni povolením, které si majitel lesa může zkontrolovat. Vlastník lesa je také podle lesního zákona povinen strpět provádění potřebných úkonů spojených s inventarizací.

„Měření probíhá na 14 220 inventarizačních plochách, které jsou umístěny náhodně na celém území republiky. Inventarizační plocha má kruhový tvar a rozlohu 500 metrů čtverečních. V okrese Třebíč je umístěno 217 inventarizačních ploch,“ doplnil Kučera.

Jak zmínil, zjišťují se tak informace o ploše lesa, dřevinné skladbě, věkové struktuře porostů a zásobě a přírůstcích dříví.

Zjišťuje se také výše těžby, zdravotní stav lesa, výskyt rostlin, objem mrtvého dříví.

„Inventarizace lesů poskytuje údaje pro tvorbu lesnické a dotační politiky na úrovni státu a samospráv,“ nastínil Kučera k čemu bude inventarizace prospěšná.

V pořadí již druhá Národní inventarizace lesů skončí v roce 2015, kdy budou také zveřejněny její výsledky.