Svá želízka v ohni mají ve zdejším regionu i novější politické strany. S pořadovým číslem jedna na kandidátce se objeví celkem čtyři občané z Třebíčska, dva budou mít pořadové číslo dvě.

Jedničkou na kandidátce ČSSD je poslanec PČR František Bublan, který má v Třebíči svoji kancelář. O tom, jak vidí naděje své strany na úspěch mezi voliči Třebíčska, sdělil: „Na základě výsledků předcházejících voleb a osobní zkušenosti z dosavadní volební kampaně se domnívám, že máme velkou šanci na volební vítězství ve zdejším regionu.“ O co se pro třebíčský region hodlá zasadit, pokud by byl zvolen poslancem?

„Největším problémem je nízká zaměstnanost a s tím spojené i nízké mzdy. Je třeba povzbudit investory, obnovit středně strojírenský průmysl, dát investorům potřebné pobídky a podmínky pro podnikání. S tím souvisí problém dopravní infrastruktury a je třeba dokončit lepší spojení na Jihlavu a na dálnici silnicí do Velkého Meziříčí,“ zmínil Bublan. Spolu s ním je na kandidátní listině České strany sociálně demokratické na čtvrtém místě manažerka Marie Rubišarová Medová ze Stříteže.

Silnou pozici mají komunisté

Že se levici daří na Třebíčsku držet si své pozice, nasvědčuje fakt, že lídrem kandidátky KSČM na Vysočině je poslanec PS PČR Pavel Kováčik z Hrotovic. „Šance naší strany na Třebíčsku jsou velké, protože ve zdejším regionu je největší nezaměstnanost na Vysočině a protože sociální složení tomu nahrává. A také proto, že lidé na Třebíčsku mají rozum, tak nás budou volit,“ tvrdil Kováčik. Pokud bude zvolen, bude se především zabývat problémem nezaměstnanosti a dopravy na Třebíčsku. Na kandidátce KSČM je na devátém místě ještě starosta Studence Josef Zahradníček.

Pravice v Třebíči pokulhává

Proti levici je značným překvapením kandidátka pravicové ODS, kde jsou jen tři osoby z Třebíčska.

Čtvrté místo kandidátky ODS na Vysočině obsadila tajemnice okresního sdružení této strany Simona Kafoňková z Třebíče, třebíčský starosta Ivo Uher je až na 14. pozici. Osmou příčku na listině ODS má jednatel jemnického družstva Pavel Nevrkla.

Na dotaz Deníku, jak vidí šance své strany na úspěch u občanů zdejšího regionu, Simona Kafoňková odpověděla: „Protože v poslední době se preference ODS opět zvyšují, věřím, že do voleb se tento trend udrží a voliči se nakonec rozhodnou pro ODS. Ta jediná může zabránit Paroubkovi přivést naši zemi směrem k Řecku. Odevzdání hlasu jiné pravicové straně jen zvyšuje šance vrátit Paroubka k moci. ODS je po změně na předsednické funkci v období návratu svých voličů z „vandru“ (TOP 09 a VV). Věřím ve slušný výsledek ODS na okrese Třebíč přes 20 % voličů. Bez hlasu Vás všech zodpovědných to ovšem nepůjde!“ V Poslanecké sněmovně by prý prosazovala především zachování regulačních poplatků.

Věřící nejsou bez šancí

Zcela bez šancí v těchto volbách do poslanecké sněmovny nemusí být ani Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová s lídrem místopředsedou PS PČR Janem Kasalem. Na jejich kandidátce se objevil na druhém místě hned za Kasalem lékař Tomáš Preininger z Jaroměřic nad Rokytnou.

„Uděláme všechno pro to, abychom na Vysočině měli své dva poslance za naši stranu – Jana Kasala a mě. Jsem povoláním lékař a proto, pokud bych byl zvolen, budu usilovat o to, aby lékařská péče na Třebíčsku zůstala dostupná všem, přinejmenším jako je tomu v současné době. Jde mi o to, aby nedocházelo k omezení dostupnosti lékařské péče,“ dozvěděl se Deník od Tomáše Preiningera.

Třebíčskému místostarostovi Janu Karasovi bylo přiřknuto na kandidátce KDU-ČSL sedmé místo.

Brojí proti rozpočtovému určení daní

Kartami ve volbách by mohla zamíchat strana TOP 09. Na její kandidátce se podařilo na druhé pozici umístit starostovi Moravských Budějovic, bezpartijnímu Vlastimilu Bařinkovi. „V první řadě musíme změnit rozpočtové určení daní. Do politiky bych jinak ani nešel, než–li s tím, že se toto změní. To si kladu za cíl a všude to také proklamuji,“ zdůrazňoval Bařinka.

Bez zajímavosti není ani obsazení kandidátky Johnovy strany Věci veřejné. Na Vysočině ji povede do parlamentních voleb energetik Josef Novotný z Bystřice nad Pernštejnem, na třetím volitelném místě kandidátky je starostka Koněšína Hana Žáková.

O šancích strany Věcí veřejných Hana Žáková řekla: „Myslím si, že Věci veřejné jsou alternativa, která tu v regionu chyběla a šance má. Pokud by se mi podařilo dostat do parlamentu, budu prosazovat změnu rozpočtového určení daní. Chtěla bych být ve výboru pro rozvoj regionu a rozpočtovém výboru. Blízká je mi i sociální oblast a oblast kultury a cestovního ruchu.“

Jedničkou na kandidátce Suverenity – bloku Jany Bobošíkové, strany zdravého rozumu, je František Halásek z Kněžic, bývalý předseda okříšského zemědělského družstva. Své plány v poslanecké sněmovně vylíčil takto: „Jako člověk s velkými znalostmi problematiky zemědělství a mechanismů fungujících v EU bych se chtěl zasadit o srovnání podmínek pro podnikání v zemědělství a navazujícím zpracovatelském průmyslu a přispět tak k zastavení snižování rozměru českého zemědělství. Chtěl bych se podílet i na úpravě nespravedlivého rozpočtového určení daní a na zapojení mladých do pracovního procesu prostřednictvím praktikantských míst.“ Halásekpropaguje, že jeho strana má ve svém středu kandidáty důvěryhodné a namítá: „Za státní dluh nemůže deset milionů obyvatel, ale zhruba tisícovka politiků.

Nejvíce Třebíčáků je Pravém Bloku

V kandidátce strany Práv Občanů Zemanovci (SPOZ) se objevují tři zástupci z Třebíčska. Vůbec největší počet osob z Třebíčska na jedné kandidátce lze nalézt na listině strany „Volte Pravý Blok“. Kromě toho, že jedničkou Pravého Bloku na kandidátce je finanční analytik a poradce z Třebíče Antonín Zejda, společně s ním je na tomto seznamu také dalších osm Třebíčanů.

Do voleb jdou i malé strany

Slabší zastoupení na Třebíčsku má Strana zelených (SZ), strana Občané.cz a také Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS). Nová Česká pirátská strana má tři kandidáty z Třebíče.

Kdo z Třebíčska kandiduje do voleb do PS Parlamentu ČR:

Česká pirátská strana: IT inženýr Filip Krška z Třebíče (1), geodet Vítězslav Obr z Třebíče (5), pedagog a programový manažer Jakub Krška z Třebíče (7). ČSSD: manažerka Marie Rubišarová Medová ze Stříteže (4), starosta Kralic nad Oslavou Emil Dračka (8), starosta Rouchovan Vladimír Černý (14), poradce Vojtěch Weis z Náměště nad Oslavou (20). DSSS: automechanik Roman Jurek z Okříšek (9). KDU–ČSL: lékař Tomáš Preininger z Jaroměřic nad Rokytnou (2), třebíčský místostarosta Jan Karas (7), inženýr v jaderné elektrárně Jaroslav Hrubý z Náměště nad Oslavou (12). KSČM: poslanec PS PČR Pavel Kováčik z Hrotovic (1), starosta Studence Josef Zahradníček (9), hospodářka Jitka Horečková ze Starče (11), právník Drahoslav Oulehla z Dukovan. Občané.cz: podnikatel Milan Hrutka z Nových Syrovic (5), stavební inženýr Karol Schneider z Kralic nad Oslavou (6), student Petr Šalomoun z Třebíče (8). ODS: tajemnice okresního sdružení strany Simona Kafoňková z Třebíče (4), jednatel jemnického družstva Pavel Nevrkla z Jemnice (8), starosta města Třebíče Ivo Uher (14). Strana Práv Občanů Zemanovci: manažer Tomáš Beroun ze Šebkovic (4), technik elektrárny Miroslav Coufal z Třebíče (6), stavbyvedoucí Zdeněk Tomšíček z Třebíče (9). Strana zelených: botanička třeb. muzea Hana Houzarová z Třebíče (6), ředitelka společnosti Miroslava Mokrišová z Vladislavi. Suverenita: zemědělský inženýr František Halásek z Kněžic (1), místostarostka Okříšek Jaroslava Mahelová (7), živnostník Jiří Novák z Třebíče (13), starosta Opatova František Šenekl (16), starosta Nové Vsi Jiří Hrabánek. TOP 09: starosta Moravských Budějovic Vlastimil Bařinka (2), finanční poradkyně Irena Hejzlarová z Třebíče (8), místostarostka Hrotovic Hana Škodová (12), hudební pedagožka Jana Spekhorstová ze Starče (15). Věci veřejné: starostka Koněšína Hana Žáková (3), starosta Mohelna Jiří Kostelník (7), projektová manažerka Marie Černá (20). Volte Pravý Blok: finanč. analytik a poradce Antonín Zejda z Třebíče (1), elektromontér Pavel Kašík z Třebíče (5), šéfmontér Karel Palát z Třebíče (7), podnikatel Leoš Farník z Třebíče (9), bezp. pracovník Jiří Bastl z Třebíče (13), zámečník Bohuslav Vévoda z Třebíče (15), řezač Ivo Němec z Třebíče (16), angažovaná občanka Eva Koplová z Třebíče (18).