Lidé v nejbližším okolí skutečně elektrárnu vnímají jako přínos pro region. A jaderný odpad, který je mimochodem nyní uložen v meziskladu v Dukovanech, by jim vadit nemusel. Potíž je ovšem v tom, že lokalita vytipovaná pro úložiště není někde pod elektrárnou ani u elektrárny. Neleží dokonce ani na katastru obcí, které mají díky daňovým příjmům z elektrárny málem zlaté kliky, tedy Dukovan a Rouchovan. Vytipovaná lokalita se nachází prakticky uprostřed třebíčského okresu. SÚRAO zkoumalo asi 40 kilometrů čtverečných nedaleko Jaroměřic nad Rokytnou. Poté místo zúžilo na prostor mezi obcemi Ratibořice, Myslibořice, Zárubice a Lipník, zvaný Na Skalním. Hodlá tam začít druhé kolo výzkumu.

Autovrakoviště v Jaroměřicích nad Rokytnou v době kontroly.
Vraky ve třech vrstvách a únik oleje. Firma dostala pokutu přes 161 tisíc korun

A místní lidé se bouří. V úterý například podepisovali petici v obchodě v Myslibořicích. Žádají zastavení průzkumných prací. „Nikdo není schopen zaručit, že časem nedojde k úniku radioaktivity a následné kontaminaci rozsáhlého okolí, včetně spodních vod,“ stojí mimo jiné v textu petice, pod který se podepsala Věra Henešová a další členové petičního výboru z Ratibořic. Právě tam petice vznikla, nyní ji podepisují obyvatelé dalších obcí.

Do Ratibořic přijedou už ve čtvrtek 29. března hasit požár zástupci SÚRAO. Koná se tam jedna z besed, na kterých hodlá správa úložišť své záměry na Třebíčsku vysvětlit. Zatím do obcí dorazily písemné informace. Vyplývá z nich, že podle prvotních povrchových geologických výzkumů SÚRAO lokalitu Na Skalním vyhodnotilo jako vyhovující pro umístění hlubinného úložiště.

Bez střetu zájmů

„Bylo identifikováno průzkumné území pro zvláštní zásah do zemské kůry s názvem Na Skalním, které bude předmětem dalšího zkoumání. Z hlediska projektového řešení je umístění úložiště technicky možné a dle zhodnocení vlivu na životní prostředí nebyl ztotožněn zásadní a vylučující střet zájmů,“ stojí ve zprávě SÚRAO.

Lokalita Na Skalním tak bude zařazena ke stávajícím vytipovaným lokalitám, kterých je v současné době na území republiky devět. Na konci roku plánuje SÚRAO zúžit počet lokalit na čtyři, na nich provede průzkumné práce včetně vrtů. V roce 2025 by pak měla vláda vybrat finální a záložní lokalitu. Vlastní stavba úložiště by měla být zahájena až v roce 2050 a s jeho provozem se počítá od roku 2065.

Dopravu o víkendech a svátcích bude na jemnické dráze zajišťovat společností Railway Capital, která na trať nasadí osvědčený motorový vůz řady 810.
Víkendové vlaky vyjedou na jemnickou trať poprvé na Velký pátek

Ve svých informačních materiálech SÚRAO zdůrazňuje, že považuje komunikaci s občany v lokalitách za klíčovou. „Je zřejmé, že nelze najít pouze vhodné geologické prostředí a následně rozhodnout o vybudování úložiště proti nesouhlasu místních obyvatel,“ stojí například v jednom z posledních informačních materiálů o postupu prací při výběru lokality pro hlubinné úložiště.

Podporu zástupci SÚRAO získávají zatím ve vyšších patrech komunální politiky a u zástupců zájmových a lobbistických skupin, které usilují o výstavbu pátého jaderného bloku v Dukovanech. Lidé z obcí zahrnutých do výzkumných území se v převážné míře staví proti úložišti i proti zkoumání lokalit.

Veřejné diskuse o hlubinném úložišti
29. března v 17.00
Kulturní dům Ratibořice

4. dubna v 18.00
Kulturní dům Myslibořice

5. dubna v 17.30
Restaurace Sport v Budišově

18. dubna v 17.30
Zámek Valeč