Školení, které pro ně připravilo Městské kulturní středisko, proběhlo začátkem dubna a nastartovalo spolupráci v oblasti podpory cestovního ruchu. „Cílem vzdělávací akce je, aby strážníci městské policie uměli poskytnout potřebný servis návštěvníkům Třebíče i místním obyvatelům, přičemž prioritou městské policie zůstává nadále pořádek a bezpečnost ve městě,“ vysvětlila ředitelka Městského kulturního střediska v Třebíči Hana Štěpničková. Strážníci se seznámili s aktivitami Městského kulturního střediska, s činností informačních center a aktuální turistickou nabídkou. Dostali také informačními materiály s otevírací dobou památek.