Na trati mezi Náměští a Zastávkou u Brna dělníci pracují od konce února. Oprava úseku je druhou etapou celkové modernizace podstatné části železniční trati číslo 240 mezi Zastávkou u Brna a Krahulovem. Celkem bude obnoveno 45 kilometrů trati. „Cílem je zlepšení jízdního komfortu, zvýšení traťové rychlosti spojené se zkrácením jízdních dob a také vyšší bezpečnost na železničních přejezdech,“ opakuje Kateřina Šubová.

Zvýšení traťové rychlosti až na 100 km/h se podle ní dosáhne úpravou geometrické polohy koleje a zvýšením příčného převýšení koleje v traťových obloucích. „V některých úsecích bude rovněž provedena rekonstrukce železničního svršku a sanace železničního spodku. V úsecích, kde je omezujícím faktorem pro úpravu rychlosti železniční přejezd, dojde ke zvýšení jeho zabezpečení. K větší bezpečnosti provozu pak přispěje nové traťové zabezpečovací zařízení,“ popsala mluvčí.

Revitalizace trati Okříšky – Zastávka u Brna vyjde na jednu miliardu a 248 milionů korun bez DPH. „Projekt je navržen ke spolufinancování Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava,“ doplnila mluvčí. Zhotovitelem stavby je společnost Strabag Rail a.s.