Účelem této nové akce je stmelit studenty školy – každá třída dostala patrona ze studentů vyššího ročníku, ale také propojit školu s praxí, protože akce se zúčastnili zástupci významných stavebních firem regionu, kteří jako odborní garanti jednotlivých tříd věnovali studentům hodnotné dary a dohodli se na další spolupráci.