Odbor rozvoje a investic městského úřadu na sklonku září požádal o stavební povolení. Pokud jej získá, práce by mohly začít už příští rok.

„Hlavním důvodem obnovení průchodu je bezpečnost. Židy se bezkolizně spojí s bazilikou, cesta bude pro turisty atraktivnější,“ uvedl před časem architekt Lubor Herzán. Podle zpracovaného projektu by dlážděná cesta měla vést z Žerotínova náměstí k severnímu portálu baziliky, tzv. Rajské bráně (Porta paradis).

Trasa si vyžádá několik zásahů do rázu lokality, tím nejnáročnějším bude vybudování tunelu pod domkem katolické církve. Třebíčská radnice předpokládá čtrnáctimilionovou investici, z níž osm milionů korun získala z Evropského fondu pro regionální rozvoj.