Pro zřízení rehabilitačního centra válečných veteránů hodlá vaše organizace využít nejen zámeckou budovu, ale i přilehlé objekty v zámeckém areálu. Co s nimi bude?

Předně budova zámku po přestavbě poslouží coby kongresové a společenské prostory a částečně také coby ubytovací prostory. Uvnitř zámecké budovy vznikne zasklený prostor, který umožní vhodnější propojení celého objektu. V severním křídle vznikne muzeum I. a II. světové války a odbojů. Objekt bývalého zámeckého pivovaru bychom chtěli přeměnit na interaktivní expozici s modely válečných lodí a letadel. Konírna za zámkem bude využita jako multicentrum s restaurací, bývalá kočárovna bude sloužit pro bydlení obsluhujícího personálu a pro technické zázemí.

Máte konkrétní termín, kdy centrum otevřete?

Nemáme dané datum, kdy by tu mělo být kompletně vše hotové, například, že by to muselo být do roku 2015. Záleží na tom, jak se podaří získávat na tyto účely dotace.

Jakým způsobem bude organizace Mezinárodního řádu Křížovníci s červeným srdcem Cyriaci působit v Jemnici, než dojde na dokončení přestavby zámku na rehabilitační centrum pro válečné veterány?

Nebudeme čekat dva tři roky, až se zámek přebuduje na konferenční centrum. Jsme dohodnuti s městem, že si od něj pronajmeme prostory bývalé knihovny na náměstí Svobody. Tam bychom chtěli na podzim začít s konferencemi a dalšími aktivitami. Vejde se tam padesát, šedesát lidí. Ty prostory hodláme využívat a pozvat do nich už letos válečné veterány.

Jaké akce chystáte v Jemnici na nejbližší období?

Slavnostní zahájení projektu připravujeme už na 22. září letošního roku. Pozveme na ně vojáky, veterány i veřejnost. Jemnice bývala vojenským městem, i proto bychom tu rádi vytvořili tradici a jednou za rok pořádali vojenskou pouť. Na ní by se sešli nejen váleční veteráni, ale i vojáci, kteří tu kdysi v Jemnici sloužili.