Pracovníci Vodárenské akciové společnosti postupně dělají sondy, aby zjistili, kde se problematické místo nachází. Dodávka pitné vody momentálně v dané lokalitě ohrožena není. Až dojde na konkrétní opravu, bude zřejmě přistavena cisterna s pitnou vodou.