„Kromě přehlídky poskytovatelů služeb zde návštěvníci mohou zakoupit výrobky uživatelů sociálních služeb nebo si nechat bezplatně vyšetřit cholesterol, cukr a krevní tlak,“ oznámila mluvčí města Irini Martakidisová.

Pro děti bude připraven skákací hrad a trampolína. Hned po zahájení veletrhu místostarostkou Marií Černou vystoupí se svým kulturním programem uživatelé Denního rehabilitačního stacionáře, potom děti z Třebíčského centra a uživatelé z Domova pro seniory Manž. Curieových.

Nové hřiště v Mikulovicích.
Děti z Mikulovic dostaly nové hřiště

Po krátké přestávce se od 12 hodin představí vystavovatelé a od 13 hodin bude pokračovat doprovodný program vystoupením Základní umělecké školy – dětského sboru Resonance a vystoupením dětí z tanečních kroužků Domu dětí a mládeže. Od 14 do 16 hodin bude hrát cimbálová muzika Majerán.