V souvislosti s výstavbou silničního podjezdu bude trať z Brna do Střelic od 24. do 28. srpna zcela uzavřena. Bude platit výlukový jízdní řád, autobusy pojedou ve špičce častěji než vlaky, které nahradí.


Vlaky na trati z Brna do Jihlavy a do Hrušovan nad Jevišovkou budou po dobu výluky v části trasy nahrazeny autobusovou dopravou:

• všechny osobní a spěšné vlaky na trati do Jihlavy (trať 240) v úseku Brno hl. n. – Zastávka u Brna
• všechny rychlíky na trati do Jihlavy (trať 240) v úseku Brno hl. n. – Náměšť nad Oslavou
• všechny osobní a spěšné vlaky na trati do Hrušovan nad Jevišovkou (trať 244) v úseku Brno hl. n. – Střelice

Rychlíky mezi Brnem a Jihlavou pojedou odklonem přes Havlíčkův Brod. Náhradní autobusová doprava tak bude jen pro ty, kteří potřebují z Brna do Náměště nad Oslavou, Třebíče nebo Okříšek. Mezi Náměští a Jihlavou naváže na autobus náhradní vlaková souprava do Jihlavy, kde se setká s odkloněným rychlíkem přes Havlíčkův Brod.


Autobusy náhradní dopravy budou jezdit po čtyřech odlišných linkách s provozním označením A, B, C a R. Každá linka bude ve výlukových jízdních řádech i na samotných autobusech označena jinou barvou. Autobusy odjíždí z Brna podle mimořádného jízdního řádu dříve, než odjížděly vlaky.

Linka A (modrá)
Zrychlený spoj pro cestující jedoucí z/do stanic: Brno hl. n., Rosice u Brna, Zastávka u Brna a odtud dále regionálními vlaky do stanic na trati 240 (Brno – Jihlava).

Linka B (oranžová)
Zastávkový spoj pro cestující jedoucí z/do stanic: Brno hl. n., Troubsko, Střelice dolní, Střelice, Omice, Tetčice, Rosice u Brna, Zastávka u Brna a odtud dále regionálními vlaky po trati 240 (Brno – Jihlava).

Linka C (zelená)
Zastávkový spoj pro cestující jedoucí z/do stanic: Brno hl. n., Troubsko, Střelice dolní, Střelice a odtud dále regionálními vlaky po trati 244 (Brno – Hrušovany nad Jevišovkou).

Linka R (červená)
Rychlíkový spoj pro cestující dálkových vlaků, autobus jede přímo po trase Brno – Náměšť nad Oslavou.

Rozmístění zastávek náhradní autobusové dopravy:

• zastávka Brno hl. n. bude umístěna před staniční budovou mezi vchodem do budovy a viaduktem u ulice Křenová;
• zastávka Brno-Horní Heršpice nebude obsluhována, zřízeny budou náhradní zastávky (zastávky MHD) Brno, Nemocnice Bohunice (pro linku A) a Brno, Ústřední hřbitov (pro linky B a C);

• zastávka Troubsko nebude obsluhována, zřízena bude náhradní zastávka Troubsko, Nová (zastávka autobusů IDS);
• zastávka Střelice dolní bude umístěna na nadjezdu nad železniční tratí;
• zastávka Střelice bude umístěna před staniční budovou (pouze pro linku C); linka B nebude obsluhovat stanici Střelice, bude zřízena náhradní zastávka Střelice, Vršovice (zastávka autobusů IDS);

• zastávka Omice nebude obsluhována, náhradní zastávka bude zřízena na silnici Střelice – Tetčice, u odbočky do Omic;
• zastávka Tetčice bude u železničního přejezdu;
• pro zlepšení přestupu na návazné autobusy IDS bude, pro linku A, zřízena zastávka Rosice, Husova (zastávka autobusů IDS);
• zastávka Rosice u Brna bude umístěna na silnici pod železniční zastávkou;
• zastávka Zastávka u Brna bude před staniční budovou (zastávka autobusů IDS);
• zastávka Náměšť nad Oslavou bude před staniční budovou.

Cesty větších skupin cestujících

Počty autobusů náhradní dopravy na jednotlivých spojích jsou určeny podle průzkumů frekvence. V této souvislosti ČD prosí zákazníky, aby u cest skupin nad 15 osob (dětské tábory, turistické akce apod.) dali o své cestě včas vědět. Požadavek by měl obsahovat číslo spoje, počet cestujících, nástupní a cílovou stanici a telefonický kontakt na objednatele. Pro zajištění dostatečné kapacity náhradních spojů je nezbytné vše sdělit ČD nejpozději dva pracovní dny před cestou. Informace umožní případné nasazení většího počtu autobusů.


Cestující na invalidním vozíku


Na těchto tratích jezdí běžně vlaky s vozem umožňujícím přepravu cestující na invalidním vozíku. V rámci náhradní autobusové dopravy však nebude možné přepravu cestujících na vozíku garantovat. Cestujícím nabízíme možnost využít rychlíků jedoucích odklonem přes Havlíčkův Brod.
Přeprava spoluzavazadel
V některých případech není možné po dobu výluky garantovat například přepravu jízdních kol, tyto služby budou v rozsahu uvedeném podle výlukových jízdních řádů k tratím 240 a 244, které jsou přílohou této zprávy.

Všem zákazníkům je 24 hodin denně k dispozici kontaktní centrum Českých drah na čísle 840 112 113 nebo e-mail info@cd.cz. Tady mohou všichni uplatnit své požadavky při cestách větších skupin a samozřejmě tu získají bližší podrobnosti o dalších okolnostech výluky.

Ondřej Kubala
tiskový mluvčí Českých drah, a. s.

Informace o Českých drahách, a. s.


Osobními vlaky Českých drah, a.s., cestovalo v roce 2007 celkem 182 milionů cestujících. V této oblasti se společnost řadí mezi přední dopravce Evropské unie. V počtu cest na jednoho obyvatele patří ČD mezi novými členskými zeměmi EU první místo.

Velká pozornost je věnována modernizaci vlaků a rekonstrukcím stanic. Jenom do obnovy vozového parku firma v letošním roce investuje 3,6 miliardy korun. České dráhy provozují mimo jiné rychlovlaky pendolino, a to pod značkou špičkového produktu SC Pendolino. Pokračuje výroba moderních patrových příměstských vlaků, na regionálních tratích se nasazují modernizované motorové jednotky Regionova.

České dráhy kladou velký důraz na zlepšování služeb. Postupně se rozšiřuje internetový a telefonický prodej jízdenek. Prostřednictvím internetového eShopu a telefonického prodeje TeleTiket na lince 840 112 113 je v současnosti možné koupit vnitrostátní i mezinárodní jízdenky s rezervací na více než 500 spojů kategorií R, Ex, IC, EC a SC denně.