Nemocnice Třebíč přijímá na magnetickou rezonanci nejen pacienty tohoto zdravotnického zařízení, ale ii ambulantní pacienty z Třebíče a velmi širokého okolí. „Informovali jsme všechny lékaře e-mailem o spuštění magnetické rezonance a rovněž o tom, kde naleznou žádanky a souhlasy k tomuto typu vyšetření,“ doplnil Fukal. Aktuální čekací doby se pohybují v rozmezí pěti až deseti dnů.