Letci si zkoušeli přistávat na vhodných místech v horách a seznamovali se i s chováním vrtulníků na jeho mezních limitech. „Toto cvičení má nejen pro piloty, ale i pro technický personál vzhledem k ojedinělosti podmínek, velký význam a nelze jej ve výcviku ničím nahradit,“ popsal Milan Obr, velitel vrtulníkové jednotky na cvičení MF2021.

Do Francie vojáci vyrazili, protože české hory nemají potřebné nadmořské výšky a proto tento typ létání zde nejde nasimulovat. „V rámci spolupráce s francouzskou armádou jsme provedli i několik zásobovacích letů s materiálem do těžko přístupných míst v horách,“ dodal podplukovník Obr.

Vysokohorské podmínky byly výzvou i pro technický personál, který zabezpečoval přípravu letecké techniky v Sainte Léocadie. „Jen díky kvalitnímu technickému personálu inženýrsko-letecké služby a bezchybné logistické podpoře bylo možné splnit požadovaný nálet. Ten byl ohrožen vzniklou komplikovanou závadou vrtulníku, která se však podařila úspěšně odstranit a vzniklý deficit v náletu byl ve druhém týdnu dohnán“, pochválil techniky podplukovník Obr.