„Existuje tam vnitřní kamerový systém, který město rozšiřuje o dalších 15 vnitřních kamer v pořizovací hodnotě bezmála 39 tisíc korun za všechny. Jde o zvýšení bezpečnosti provozu,“ uvedl třebíčský starosta Pavel Pacal.

Plavecký areál patří městu, proto kamery zaplatí. Celé koupaliště má v nájmu soukromá společnost Yashica, která ho provozuje.