Do konce června letošního roku budou hotové přípravné práce. Na síťování se vedle města podílí také svazek obcí Vodovody a kanalizace Třebíč. Součástí stavby je vybudování komunikací a chodníků, parkovacích ploch, dešťové a splaškové kanalizace, vodovodu, plynovodu, veřejného osvětlení, stanovišť pro komunální odpad a také sadové úpravy.

Všechny novostavby rodinných domů budou přístupné z místní obslužné komunikace - prodloužené ulice Na Kopcích s napojením na silnici II/360 – ulici Rafaelovu.

Cena za stavbu je celkem 16,9 milionu korun, z toho město zaplatí necelých 13 milionů a vodárenský svazek obcí více než 3,9 milionu korun.