„První etapa bude spočívat v rekonstrukci sběrače kanalizace na severovýchodní straně. Za sochou Cyrila a Metoděje vznikne výkop a ten nám znemožní přístup autobusů na stávající zastávky," řekl vedoucí odboru dopravy na třebíčské radnici Aleš Kratina.

Náhradní autobusové zastávky budou v ulici Vítězslava Nezvala a alternativou bude i zastávka na Komenského náměstí. „Ve směru z Nových Dvorů a Hájku se nám podařilo vyjednat s Policií ČR umístění náhradní autobusové zastávky u hlavní pošty," popsal Kratina.

Parkoviště zůstane

Pro opačný směr se však již vhodné a bezpečné místo najít nepodařilo. „Uvažovali jsme o prostoru u gymnázia, o ulici Otmarova nebo naproti hlavní poště. Bohužel nikde skutečně nemůžeme zajistit bezpečnost a rozhledové poměry, takže cestující budou muset docházet na Komenského náměstí nebo do ulice Vítězslava Nezvala," informoval vedoucí odboru dopravy.

Dobrou zprávou je, že hlavní parkoviště na náměstí zůstane zachováno po celou dobu stavby. První etapa potrvá až do 3. srpna a během ní bude umožněn i průjezd automobilů ve směru od Jejkovské do Jihlavské brány. Automobily, které pojedou v opačném směru, budou muset jet kolem radnice a po horní straně náměstí nahoru do ulice Přerovského.

Od 3. srpna se rekonstrukce posune do Jihlavské brány. V prostoru Komenského náměstí a Jihlavské brány má vzniknout poměrně velká startovací jáma, kterou se bude kanalizace rekonstruovat. Bude na místě do konce srpna a rovněž znemožní průjezd autobusů městské dopravy.

Automobily budou i nadále moci vjíždět na náměstí od Jejkovské brány. U radnice však budou muset jet do ulice Hasskova, nebo zpět Jejkovskou bránou.

Třetí etapa začne poslední srpnový den a potrvá do 12. října. Ve třetí etapě půjde o úsek spodní strany Karlova náměstí. „Zatím to máme vypsané, že ani v této etapě by neměl být provoz městské autobusové dopravy na Karlově náměstí. Nicméně s prováděcí firmou máme předjednáno, že náš velký zájem je již od 1. září autobusy na Karlovo náměstí vrátit," řekl Aleš Kratina.

Pokud by se městská doprava na náměstí vrátila, autobusy by ve směru na Jihlavskou bránu jezdily po spodní straně náměstí a v druhém směru po horní straně. Individuální automobilová doprava a zásobování bude v západní části průjezdné opět v jednom směru.

Práce budou následně pokračovat i čtvrtou etapou. Její přesný termín však ještě není znám. „Se zhotovitelem jsme domluveni, že ji vyjasníme až v letních měsících, kdy bude jasné, jakým způsobem se bude kanalizace opravovat a jak to časově vychází," dodal Kratina. Nicméně ukončení prací je předběžně naplánováno na 15. listopadu.

Informační schůzka

O situaci bude radnice i Svazek obcí Vodovodů a kanalizací, který je investorem akce, informovat ve čtvrtek. Občany a podnikatele, kteří na Karlově náměstí bydlí nebo podnikají, zve na informativní schůzku. Ta se bude konat v budově Městského úřadu na Masarykově náměstí v zasedací místnosti zastupitelstva, od půl šesté odpoledne.

„Jde o akci, která je spolufinancována z minulého programovacího období evropských fondů. Proto musí být realizována letos," vysvětlil starosta Pavel Janata. Rekonstrukce dalších inženýrských sítí by na náměstí mohlo pokračovat v roce 2017.