Cena: kratší vlek 5 Kč/ jízda, delší vlek 10 Kč/ jízda.

--------------