Nejednalo se o první akci tohoto druhu, která má za cíl napravit vodohospodářskou situaci v dané lokalitě. Heraltice jsou významným zdrojem vody pro celé Třebíčsko. Kvůli kůrovci a suchu však uschlo mnoho zdejších stromů, které držely vláhu. Oblast nyní bojuje s vysycháním.

Oprava Nádražní ulice se chýlí ke konci. Pod novým asfaltovým povrchem se skrývá i nová kanalizace.
Řidiči si oddechnou, Okříšky otevřou průjezd od Přibyslavic

Výsadba je v součinnosti s odborníky na správu lesů. „Postupně se do této lokality budou dosazovat další stromy jako lípa, modřín a třešeň ptačí. Tím docílíme pestré druhové skladby tak, aby byl les odolnější zdejším klimatickým podmínkám a další generace nemusely čelit kůrovcové kalamitě podobně jako my,“ konstatoval místní revírník Radek Vetýška.