Spisy o Janu Bulovi a Vác-lavu Drbolovi sepsal v posledních 12 letech tým lidí z Brněnského biskupství. Snažil se v nich prokázat, že oba kněží zemřeli mučednickou smrtí, kdy je komunistický režim na základě falešných obvinění nechal popravit. Letos v únoru se Bulův a Drbolův detailní životopis dostal do Vatikánu. Na celé tamní řízení bude podle kněze a papežského kaplana Karla Orlity, který diecézi v celém řízení zastu-puje, potřeba zhruba půl milionu korun. Jen letos bude nutné zaplatit asi 293 tisíc korun, na speciálním bankovním účtu je však zatím necelá třetina. „Každý, i malý dar je k užitku," podotkl Karel Orlita s tím, že důležitý je i dar modlitby.

Faktem je, že peněz se nedostává. Pokud by to tak bylo i nadále, výsledek řízení by to podle Karla Orlity neohrozilo, závěr celého procesu by se však výrazně oddálil. Bulova a Drbolova kauza by totiž peníze sice získala z jiných podobných a právě vedených řízení, jež jsou na tom ekonomicky lépe, vše by se tím však prodloužilo. Naopak, pokud se dary sejdou, mohlo by být celé řízení u konce do pěti let. „Není to tak, že by se to bez peněz celé zastavilo," ubezpečil Karel Orlita.

Kněží z třebíčského děkanství už nicméně začali prostředky hledat ve svých farnostech. Někteří z nich uspořádali v kostelích sbírky. Jedna z nich se uskutečnila v kostele v Rokytnici nad Rokytnou, který byl prvním a také posledním působištěm faráře Jana Buly. Farníci tam mezi sebou vybrali asi deset tisíc korun. „Je to trochu víc než při jiných sbírkách. Je vidět, že na tento účel sbírky lidé slyší víc než na jiné," poznamenal rokytnický kněz Jiří Plhoň.

Podle děkana a faráře v kostele sv. Martina v Třebíči Jiřího Dobeše se k iniciativě připojila velká část kněží z děkanátu a sbírky na vatikánské řízení už v řadě kostelů proběhly. Třeba právě u sv. Martina se však teprve připravuje. „Uskuteční se v neděli 27. listopadu," upřesnil Jiří Dobeš. „V tom procesu se musí vše přeložit, vytisknout a prozkoumat, a nemůžeme něco chtít bez toho, abychom na to něco nedali," mínil.

Ve vatikánské tiskárně už byla vytištěna takzvaná veřejná kopie, která bude sloužit úředníkům z Kongregace pro záležitosti svatých. Mezi blahořečené osoby se může Václav Drbola a Jan Bula dostat díky svému životu a také mučednické smrti, kterou oba vytrpěli právě pro svou víru. Václav Drbola působil při zatčení v roce 1951 v Babicích. Posléze byl obviněn z velezrady a návodu k vraž-dě a odsouzen k trestu smr-ti. Ve stejném období byl zatčen také Jan Bula, tehdej-ší rokytnický farář a rodák z Lukova. Byl obviněn z velezrady a popraven.

Nová kniha

O osudech umučených kněží pojednává nová kniha Jan Bula (1920-1952), Václav Drbola (1912-1951). Ke čtenářům se dostane začátkem prosince. Jde o obrazovou publikaci. Snímky z ní už lidé mohli vidět při několika panelových výstavách.