„Majitelé a správci všech objektů musí před deratizací provést určitá preventivní opatření. Ta spočívají především ve vyčištění sklepů, prostorů pro uložení odpadových nádob, utěsnění všech prostupů do objektů, pozavírání sklepních oken a utěsnění kanalizačních vpustí ve sklepech,“ popsala mluvčí města Irini Martakidisová.

Majitelé, nájemníci a správci všech objektů jsou povinni zajistit deratizační firmě vstup do svých objektů a umožnit jí tak provedení deratizace. Zároveň by měli dodržovat všechna opatření proti šíření přenosných nemocí. Nedodržení těchto zásad lze totiž postihovat jako přestupek.

„Deratizační firmy označí už deratizované objekty letáčky, na nichž je uvedeno datum položení a druh použité nástrahy a také informace o firmě a odpovědné osobě, která deratizaci provádí. Je nutné, aby celá akce proběhla v jednotném termínu. Jedině tak je možné zajistit úspěšnost celé akce,“ zdůraznila mluvčí.