Myslivci z Litohoře uspořádají v sobotu 13. srpna zkoušky ohařů a dalších plemen. Soutěžit se bude o titul CACT a také o pohár předsedy Okresního mysliveckého spolku.

Den nato proběhnou ve stejné honitbě zkoušky ve vodní práci. Testy začnou pokaždé v 8 hodin u rybníka Šingrot. Pro návštěvníky organizátoři připraví občerstvení a pro děti výtvarnou soutěž. Jejich obrázky poté myslivci z Litohoře vyhodnotí a vystaví ve své chatě.