„Uživatel honitby je povinen provést každoročně sčítání zvěře a do pěti dnů výsledek písemně oznámit příslušnému orgánu státní správy myslivosti," doplnil vedoucí oddělení lesního hospodářství a myslivosti Krajského úřadu Jiří Bartoš.

Sčítat tedy letos bude ve dvou termínech, a to 7. února a 7. března.