Zdobené keramické nádoby, pazourky i velké množství kostí svědčí o přítomnosti asi stočlenné komunity nejstarších rolníků. Ve dvou případech se dokonce uvažovalo o lidských kosterních pozůstatcích. „Je to nejisté, ale spíše bych to vyloučil. Konečné slovo však budou mít naši antropologové,“ naznačil Milan Vokáč z Muzea Vysočiny v Jihlavě, který vede výzkum. „V tuto chvíli žádné terénní práce neprobíhají. Teď je materiál zpracováván v laboratoři a pracuje se na vyhodnocení,“ informoval Vokáč. Zbytky po předchůdcích dnešních zemědělců byly objeveny při odbahňování rybníka.

Všechny se nalézaly v odpadkových jámách, které byly hloubeny u domů. Obsah pravěkých „popelnic“ má pro dnešní archeology velkou cenu. Pochází totiž z mladší doby kamenné, ve které bylo hlavním zdrojem obživy zemědělství. Tehdejší lidé bydleli v hliněných domech a používali kamenné nástroje. Kov v této době ještě neznali. Na Vysočině se podobný nález zatím nepodařil. Tajemství z dávných dob bude odkryto pouze do podzimu, poté se rybník znovu napustí.