Podle nového Občanského zákoníku, kterým byl k letošnímu 1. lednu zrušen původní zákon o dani dědické a darovací z roku 1992, musí muzea a galerie platit daň z příjmu v případě darů, které lidé přinesou.

„Občanský zákoník to upravil tak, že dar by muzeum mělo nechat ocenit za úplatu. To také nikdo zdarma neudělá. A vlastník, což by v našem případě byl Kraj Vysočina, by poté měl odvést daň," vysvětlil ředitel Muzea Vysočiny Třebíč Jaroslav Martínek.

Podle vyjádření Zdeňka Kuchyňky z Asociace muzeí a galerií nemůže cenu darovaného předmětu určit zkušený kurátor sbírek, protože by ji mohl následně zpochybnit finanční úřad. Je tedy nutné pozvat soudního znalce, jehož minimální hodinová mzda se pohybuje od tří set padesáti do pěti set korun. Soudní znalec tak může stát muzeum mnohem více, než jaká je hodnota oceňovaného sbírkového předmětu.

Muzea se proto snaží najít řešení. Hledá ho i asociace muzeí s Ministerstvem kultury. Možná to povede k nové novele.

Do té doby musí buď platit daň a znalce, nebo zkusit najít jiné řešení, kterým by se jim podařilo vyhnout vyšším nákladům.

Dar za korunu

Občanský zákoník neupravil nákupy do sbírek. „Řešením nyní je domluvit se s dárcem o nákupu za symbolickou korunu," popsal Martínek.

To ale nemusí být vždy jednoduché. Ne každý dárce musí pochopit, proč má věc, kterou chce dát zadarmo, prodávat.

„Musíme je přesvědčit, aby nám předmět prodali. To je na hlavu postavené. Jsou to většinou lidé, kteří to pochopí. Ale může se stát, že přijde někdo a řekne: S tím mě neotravujte," kroutí hlavou Martínek.

S darovací daní nemají problém jenom instituce se sbírkami historických a uměleckých předmětů. Práci to ztěžuje také charitě.

„Samozřejmě, pro nás je to také velká komplikace," řekl ředitel Oblastní charity Třebíč Petr Jašek. Nechávat si znalcem ocenit věci, které jim lidé nosí, je nesmyslné.

Také jejich zástupci se snaží tlačit na změnu zákona. „Přes naše odborné zástupce v různých komisích a pracovních skupinách státních orgánů se snažíme proti tomu protestovat a dosáhnout změny. Nesedíme s rukama v klíně, snažíme se ovlivnit změnu, ale ty procesy jsou složitější a nejde to ze dne na den," ví Petr Jašek.

Komplikace s darovací daní neřeší pouze na Třebíčsku, ale v celé republice.

„Pro nás je to dost velká rána. Platit daň z darů je pro nás nepředstavitelné. Momentálně to řešíme na úrovni diecézní charity Brno," naznačil ředitel Oblastní charity Znojmo Evžen Adámek.

Také on se domnívá, že jde o krok špatným směrem. „Navíc budeme nově platit silniční daň, takže další zvýšení nákladů," řekl ředitel.

Znojemská charita dostává například oděvy, které pokud nerozdá potřebným ve Znojmě, vozí i do Brna.

Dlouhá trať

O úpravu nového a podle muzejníků poněkud nešťastného zákona už nyní usiluje Asociace muzeí a galerií. Podle všeho to ale zřejmě bude běh na dlouhou trať. Ministerstvo kultury prý prozatím žádné stížnosti nezaznamenalo. „Pokud by se ale postupem času ukázalo, že problémy skutečně nastávají, je potřeba obracet se na ministerstvo financí, pod jehož kompetenci toto téma spadá. Kdyby ani takový krok situaci nevyřešil, pak by ministerstvo kultury uvažovalo o tom, že by podniklo kroky vedoucí k potřebné právní úpravě," vyjádřila se mluvčí ministerstva kultury Anna Ješátková.