"Předmět byl nalezen v lese v místech zvaných U Jindřichova dvora," upřesnila policejní mluvčí jana Kroutilová.

Policista muže poučil, aby s předmětem nemanipuloval a vyčkal příjezdu policejní hlídky. Policisté místo nálezu zajistili, přivolán byl také policejní pyrotechnik brněnské expozitury. Munici identifikoval jako dělostřeleckou minu maďarské výroby. Munici pyrotechnik zajistil a odvezl.