„Spisy budou slavnostně zapečetěny a následně odeslány do Říma," potvrdil Jan Růžička z Biskupství brněnského.

Právě on vede takzvaný kanonizační proces, ve kterém se dokazuje, že Jan Bula a Václav Drbola žili nejen podle představ církve, ale také dle morálních hodnot.

Bula se narodil v Lukově. Když jej státní bezpečnost posledního dubna 1951 zatkla, působil jako farář v Rokytnici nad Rokytnou. Lidé tam na něj vzpomínají dodnes. Místní důchodkyně Věra Dlouhá, kterou vyučoval náboženství, mu neřekne jinak než „náš kaplánek". „Byl ohromně milý a skromný, zkrátka úžasný člověk," prohlásila o něm.

Jeho památku připomíná v rodném Lukově deska před tamním kostelem. Odkaz Václava Drboly v Babicích zase busta, kterou tam místní instalovali předloni v létě jako připomínku 62. výročí jeho popravy. „Oba případy ukazují na to, že lidé věří ve svatost těchto kandidátů blahořečení a obracejí se k nim jako ke svým přímluvcům a řekněme také k přátelům, o kterých jsou přesvědčeni, že jsou v nebi," zmínil moderátor kanonizačního procesu Jan Růžička.

Na spisu Jana Buly pracovali teologové, církevní právníci a historikové od roku 2004, o sedm let později se jejich pozornost zaměřila také na Václava Drbolu.

Informace o obou kněžích sbírali z několika archivů a vyslechli dvě desítky osob. „Nyní česky psaný materiál překládáme do italštiny, případně kontrolujeme, zda nám něco ve spisu nechybí," upřesnil Jan Růžička.

Na vyvrcholení kanonizačního procesu se těší nejen farníci z obcí, ve kterých umučení kněží žili nebo nábožensky působili, ale také jejich následovníci. „Je to pro nás významná věc a května, kdy si v brněnské katedrále budeme připomínat i Václava Drbolu, se už nemůžeme dočkat," vyznal se nynější babický farář Petr Piler.

Podle něj si lidé na obou kandidátech blahořečení cení nejen světského života, ale v některých případech také jejich posmrtného působení. „Dokonce existuje rodina, která se tak usilovně modlila na přímluvu Pátera Drboly, že se jejich ještě nenarozené dítě uzdravilo," líčil farář Petr Piler.

Dokázat zázrak je příliš složité

Biskupství o tomto údajném zázraku ví, stejně jako o manželském páru, který si po vleklých zdravotních problémech podobně vyprosil početí dítěte. Pro blahořečení však nejsou podobné úkazy důležité. Janu Bulovi a Václavu Drbolovi k tomu postačuje zpráva o jejich ctnostném životě a mučednické smrti. Případné zázraky by Vatikán vyžadoval až při případném svatořečení, které je jakýmsi nadstupněm blahoslavení.

Jan Růžička ani nepředpokládá, že by k bližšímu zkoumání těchto zázračných událostí v budoucnu došlo. „Uzdravení ve spojitosti s modlitbami o přímluvu kandidátů svatořečení totiž musejí být dokonale lékařsky podložena a prověřena, což by v tomto případě dost dobře nešlo," poznamenal.

Zatímco v květnu v Katedrále sv. Petra a Pavla v Brně vyvrcholí Bulův a Drbolům kanonizační proces, vatikánská část se ještě nejspíš nějaký čas potáhne. Podle babického faráře Petra Pilera by k samotnému blahořečení obou kandidátů mohlo dojít do pěti let.

Liturgická slavnost

„Až po schválení všemi kompetentními komisemi a papežem může být provedena liturgická slavnost, při které je osoba blahořečena. Dochází k tomu v diecézi, kde daná osoba žila a provádí ji papežský delegát," předeslal Jan Růžička.

Nejspíš během několika příštích let se bude ve Vatikánu posuzovat, zda oba kněží zemřeli mučednickou smrtí, která je pro udělení titulu blahoslavený podstatná.

Moderátor české části kanonizačního procesu je přesvědčený, že důkazy o tom jsou dostatečné. „Na oba kněze se se smyšlenou historkou obrátil Ladislav Malý. Tvrdil že hledá zpovědníka pro údajně, nikoli skutečně uneseného pražského arcibiskupa Berana. Oba přislíbili, že biskupa navštíví. Tak byli oba mužové kompromitováni a následně zatčeni StB," popisoval Jan Růžička. Ze strany komunistického režimu je tedy zřejmé, že byli do těchto událostí zataženi právě proto, že byli kněžími. O rozsudcích smrti fakticky rozhodl politický sekretariát ÚV KSČ," doplnil.