Radniční studie odpovídal na otázku, proč něco nejde. Na Kopcích nyní probíhá dotazníková akce

Má za úkol zmapovat situaci v lokalitě Na Kopcích. Místní lidé si stěžují, že nemají vlastní předškolní zařízení. Radnice dlouhodobě s jejich požadavkem nic nedělá, proto rodiče na jaře sepsali petici. V ní žádají, aby v objektu Základní školy Na Kopcích byla zřízena alespoň jedna třída mateřské školy. Radnice ale v červnu jejich myšlenku odmítla s tím, že je neopodstatněná.

Věci se daly do pohybu

Komise, ve které jsou zastoupeni rodiče, zastupitelé města i členové městské rady, sestavila dotazník. Dostanou ho do schránky všechny domácnosti v sídlišti Na Kopcích a nejbližší panelové domy za mostem. Do 14. září je tamní obyvatelé vyplněné mohou odevzdávat do schránky na budově Základní školy Na Kopcích.

„Prošli jsme školu a okolí a zjistili, že tu školka být může,“ konstatoval člen zmíněné komise Milan Zeibert.

Studie neproveditelnosti

Zjara si radnice rovněž nechala zpracovat studii proveditelnosti – rodiče ji nazvali studií neproveditelnosti. Z ní vyplynulo, že myšlenka na zřízení nové třídy je zcestná. Stavební úpravy v prostorách základní školy by údajně byly příliš drahé a složité.

Nově zřízená komise však po prostudování tohoto radničního materiálu došla k závěru, že je neúplný a nedostatečný. Navíc jakoby jen odpovídal na otázku, proč něco nejde.

Jan Karas ze školského výboru se ke zřízení jedné třídy předškolního zařízení v této části Třebíče staví zásadně odmítavě: „Myslím, že počty dětí neodpovídají tomu, abychom se touto myšlenkou zabývali,“ řekl.

 

Rodičům ale připadá, že čísla mluví poměrně jasně. Víc jak čtyřicítka dětí do tří let a totéž číslo do šesti let je pro ně dostatečný důvod, proč o věc usilovat. Jeden z dřívějších protiargumentů radních byl i ten, že v lokalitě není prostor pro zahradu s hřištěm. „Místa na ni je před školou dost. Navíc by ji odpoledne mohly využívat maminky s dětmi,“ poukázal na další z možností Zeibert.

Poslední slovo budou mít zastupitelé

Komise nyní navrhuje i princip, na kterém by školka fungovala. „Mohlo by to být odloučené pracoviště některé mateřské školy ve městě nebo společná Základní a mateřská škola Na kopcích se stejným ředitelem, jak to bývá na vesnicích,“ tlumočil společný názor Zeibert.

Teď už se tedy bude jen čekat na výsledky dotazníkové akce. Poslední slovo v celé záležitosti však budou mít zastupitelé. Ti záměr definitivně posvětí nebo pošlou k ledu.