Mrtvé čapí mládě nedávno objevili lidé pod sloupem vysokého napětí v Bransouzích na Třebíčsku. Sotva malý čáp vyletěl z hnízda, zabil ho elektrický proud. „Bohužel se to několikrát stalo i v předchozích létech. Mladí čápi, kteří ještě neumějí pořádně létat, popoletí kousek z hnízda a sednou na nejbližší sloup do vysokého napětí. Na sloupu u vedení je sice izolace, ale čáp je vysoký pták, takže bohužel dosáhne i mimo ni,“ popsal smutnou událost Libor Cejpek.

Ten je majitelem pozemku, na němž je jak hnízdo, tak i zmíněný sloup vysokého napětí. „Historie toho hnízda je zajímavá. Býval tu tovární komín, na němž se čápi v minulosti pokoušeli hnízdo postavit. Ale nikdy se jim to nepovedlo. Zůstal tu však starý sloup, na kterém jsme jim hnízdo připravili. Čápi se kolem něj začali pohybovat a za nějakých čtyři nebo pět let tam opravdu zahnízdili. Pravidelně tu hnízdí už asi deset let,“ uvedl Cejpek s tím, letos tu čapí pár vyvedl čtyři mladé. „Jeden bohužel zase uhynul. Kdyby to vedení šlo dát do země, klidně bych na to i nějakou částkou přispěl,“ doplnil majitel pozemku.

Do Třebíče zavítal první čapí pár. Týna s Tondou přiletí do dubna.
Po stopách čápů. Podívejte se na mapě, kam už na Třebíčsko letos dorazili

Úhynem čápa se už po upozornění Deníku začali zabývat i ochránci přírody a energetická společnost EG.D (dříve E.ON). „Úrazy čápů na sloupech elektrického vedení 22 a 35 kilovoltů jsou bohužel velmi časté. Většinou k nim dochází v blízkosti hnízdišť, v menší míře pak i jinde v zemědělské krajině,“ potvrdil smutnou skutečnost Václav Hlaváč z Agentury ochrany přírody a krajiny. „Sloupy elektrického vedení jsou u nás postupně zabezpečované proti úrazům ptáků. Problém však je, že tato zabezpečení účinně snižují riziko úrazů menších ptáků, což je většina našich dravců. Pro čápy jsou však některé používané způsoby zabezpečení neúčinné. Zabezpečení proti úrazům čápů je často technicky obtížné,“ dodal Hlaváč.

Ochránci se přesto po upozornění Deníku začali případem ihned zabývat. Jeden z Hlaváčových kolegů už místo navštívil i osobně. „Vypravil se tam, aby zmapoval situaci. Na základě toho vypracujeme nějaké řešení,“ vysvětlil Hlaváč.

Do Třebíče zavítal první čapí pár. Týna s Tondou přiletí do dubna.
Do Třebíče zavítal nový čapí pár, podívejte. Týna s Tondou přiletí do dubna

Pro energetiky je informace o úhynu čápů v Bransouzích novinka. „Nicméně situací se už i z vašeho podnětu zabýváme. Jsme v kontaktu s odborníky z České společnosti ornitologické a společně zkusíme navrhnout takovou ochranu na místě, která by do budoucna tyto nepříjemné případy minimalizovala,“ odpověděl mluvčí EG.D Roman Šperňák Deníku, který ho o nebezpečném místě v Bransouzích informoval.

Problematický sloup i hnízdo se nacházejí na ostrově. Z jedné strany jej obtéká řeka, z druhé je bývalý mlýnský náhon. Umístit vedení do země tedy zřejmě nebude jednoduché, energetici by museli kabely táhnout pod vodou. Možností je ale třeba sloup osadit speciální konzolí, kterou v EG.D nazývají Birdlife. „Má šikmá ramena, která brání ptákům dosednout na potenciálně nebezpečná místa. Je doplněná dosedací tyčí pro dosednutí pod vedení do míst, kde nebezpečí již nehrozí,“ popsal Šperňák toto zabezpečení.

Zdroj: Deník/Milan Krčmář

Podle ochránců zvířat jen v České republice po úrazu elektrickým proudem ročně zahyne asi sto tisíc ptáků. „Na jižní Moravě jsou úhyny ptáků na vedení bohužel také častým jevem a setkáváme se s tím běžně. Dochází pomalu a postupně k zabezpečování sloupů, pořád však převažují sloupy nezabezpečené, a to i pro ptáky na nejcennějších místech,“ konstatoval Gašpar Čamlík z jihomoravské pobočky České společnosti ornitologické.