Společným jmenovatelem byl bezesporu mráz a střídání teplot v tomto období. „V Jaroměřicích to bylo o to horší, že šlo o poruchu na hlavním přívodním potrubí mezi vodojemem a městem. Potrubí je už poruchové, protože je nekvalitní, budované v 80. letech minulého století,“ řekl ředitel třebíčských vodáren Jaroslav Hedbávný.

Podle jeho slov vodárny doporučí, aby svazek obcí zařadil rekonstrukci tohoto přivaděče na seznam letošních akcí. „Už tam bylo několik poruch a další můžou přijít,“ konstatoval.