V nejbližších dnech proto dojde k omezení provozu na mostě. „V první řadě bude preventivně sníženo celkové zatížení mostu snížením počtu jízdních pruhů ze tří na dva,“ popsal opatření hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Most je v majetku kraje, nejpozději do měsíce musí být podle hejtmana jasno, co s mostem bude dál. Jako jediné bezpečné řešení projektanti navrhli celkovou demontáž stávající nosné konstrukce. S opravou chce kraj začít ještě letos a dokončit ji za jednu stavební sezónu. Podmínkou je součinnost s Ředitelstvím silnic a dálnic, které má zároveň opravovat protihlukovou stěnu u nemocnice a sjížděcí rampu na ulici Sportovní. Dobu opravy odhadují projektanti na šest měsíců.

„Pokud nebude stavba realizována, je stále na stole i varianta uzavření mostu,“ upozornila mluvčí kraje Eva Neuwirthová.

Projektová příprava pro stavební povolení je podle ní téměř dokončena. V nejbližší době chtějí obě instituce společně začít s výběrem zhotovitele stavby.

Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek už má za sebou společné jednání s městem Třebíč, Ředitelstvím silnic a dálnic, SŽDC a ČD, složkami Integrovaného záchranného systému Kraje Vysočina. „Opravy mostu jsou v tomto případě podmíněny zajištěním akceschopnosti především průjezdu Integrovaného záchranného systému Kraje Vysočina městem Třebíč. Náročné plánování nás čeká i ve věci stanovení objízdných tras, kde se bohužel nevyhneme dopravním komplikacím, ale vše předjednáme s městem a jsme připraveni respektovat jejich připomínky vycházející ze znalosti místního prostředí,“ potvrdil Jiří Běhounek.

Přemostění a rampy u třebíčské nemocnice patří k důležitému dopravnímu uzlu v Třebíči. Most je z roku 1995.