Pětiměsíční stavební práce na zásadní modernizaci mostu u Jemnice skončily. „Původní most přes Ostojkovický potok byl po půlstoletí užívání v nevyhovujícím stavu a neodpovídal požadavkům pro průtok povodňových vod. Na jeho místě vybudován zcela nový železobetonový monolitický most, který je projektován na převedení stoleté vody z nedalekého rybníka Nový,“ oznámil Jan Nechvátal k krajského úřadu.

Projekt získal podporu z evropských fondů. Modernizace mostu stála 4,5 miliónů korun.