O jeho pořízení rozhodla městská rada. Automatizovaný přístroj pomůže zachránit život lidem, které postihne srdeční příhoda.

Defibrilátor je určen k první pomoci při náhlé srdeční příhodě. Po zapnutí je obsluhující veden jak hlasem, tak i textem v českém jazyce, který poradí, jak správně postupovat, než přijede rychlá záchranná služba. Pro správné užívání přístroje budou odborně vyškoleni pověření pracovnici a strážníci městské policie. Moderní přístroj bude užíván především při organizování kulturních, společenských, sportovních a jiných akcí, kde je předpoklad větší účasti návštěvníků.

VLASTIMIL SMETANA