Pro zamýšlené garáže je budova bývalého kina nevhodná

V minulosti se spekulovalo o veřejných parkovacích garážích, klubu pro mladé či videokavárně. S jistotou lze zatím říct jen to, že podle několika vypracovaných studií je budova právě pro garáže nevhodná.

Hodlá vedení města budoucnost bývalého kina, které promítalo od začátku minulého století, vůbec řešit? Vždyť jej radní nezahrnuli do svého programového prohlášení, které obsahuje plány na rozvoj města v dalších čtyřech letech. „Takových dílčích aktivit tam chybí víc. Vůbec to ale neznamená, že se jimi zabývat nebudeme,“ zareagoval místostarosta Jan Karas. Zdůraznil, že nelze řešit samostatný objekt Moravie, ale několik blízkých budov, konkrétně Fórum a bývalou zdravotní školu.

Možné řešení je trochu komplikované: První stupeň ZŠ T. G. Masaryka se přestěhuje z Fóra do bývalé zdravotní školy. Opuštěné prostory ve Fóru začne využívat gymnázium, a to zřejmě do té doby, než se uskuteční plánovaná přístavba u jeho vlastní budovy. V tu chvíli už přijde na řadu i kino Moravia.

Město bude rozhodovat o tom, pro jaký účel se budou hodit opuštěné prostory ve Fóru a pro jaký Moravia. „Teď ještě nemůžeme rozhodovat o využití kina Moravia. Mohlo by se potom ukázat, že se více hodí právě pro Fórum. Proto je nezbytné komplexní řešení celého bloku,“ dodal Karas.

Konkrétnější představu zatím nemá ani nová ředitelka Kulturního, vzdělávací a informačního zařízení Hana Štěpničková. „Ještě jsem vůbec neměla čas Moravii řešit,“ podotkla.

Kino promítalo naposled posledního března loňského roku. Radní rozhodli o jeho zrušení kvůli klesajícím tržbám. „Moravia nás nijak nepálí. Budova není v havarijním stavu a pokud bude zavřená ještě další rok, nic se neděje,“ uzavřel místostarosta Karas.