V sedmi posledních letech se v Mohelně podařilo obnovit tradici hrkání a klapání. Akci vždy o velikonočních svátcích organizuje místní sbor dobrovolných hasičů.

„Moje generace nechodila, ale naši otcové ještě ano. Ti si to pamatují. V poslední době jsme to znovu zavedli. Chodí nás asi dvacet," řekl Martin Kryška, místostarosta hasičského sboru.

Před zahájením hrkání si pečlivě zapsal každého člena hlasitého průvodu. „Všichni hasiči jsou na hasičských akcích pojištěni, takže se to dělá pro kontrolu, aby bylo jasné, že tady děti byly pro případ, že by se jim něco stalo. Během chození na ně dohlíží dospělí, protože provoz na silnici je velký," doplnil starosta mohelenských hasičů Ladislav Macek.

Dřevěné klapačky a hrkačky znívají obcí na znamení symbolického odletu zvonů do Říma. Chlapci prošli Mohelnem na Zelený čtvrtek večer, třikrát o Velkém pátku a do ulic míří i na Bílou sobotu ráno a v poledne.