Úpravy budou především spočívat v rekonstrukci varny a dovybavení školní kuchyně pro její možný plnohodnotný provoz. Celková cena je stanovena těsně pod sedm a půl milionů korun.


„Vzhledem ke skutečnosti, že město může z vlastních prostředků poskytnout na tuto investiční akci v roce 2010 pouze částku dva miliony korun, byla dalším hodnotícím kritériem výběrového řízení také možnost splátkového kalendáře,“ informoval Josef Macháček z odboru strategického rozvoje a plánování investic.


Splácet jej město bude formou pravidelných čtvrtletních splátek po dobu čtyř let.