Autorem modelu v měřítku 1 : 10 je známý třebíčský modelář Stanislav Vrška, jenž před časem vytvořil i model židovské čtvrtě, zapsané společně s bazilikou sv. Prokopa na seznam památek UNESCO. Na základě studie historického vývoje kláštera a zámku později vzniknou další dva modely celého zámeckého areálu z různých historických období.