Přímo učební pomůckou se stal notebook v rámci oboru Energetika na Střední průmyslové škole Třebíč. „Studenti je od nás dostanou zdarma a v hodinách je běžně používají," informoval ředitel školy Zdeněk Borůvka.

A nejde o jedinou školu, kde mohou studenti notebooky využívat. „Žáci mají možnost se připojit s notebookem v průběhu hodiny po domluvě s vyučujícím, pokud to k práci potřebují," řekla ředitelka Obchodní akademie a Hotelové školy Libuše Kolářová.

Na dalších školách i oborech je to složitější. Třebíčská průmyslovka si může dovolit dát studentům notebooky díky spolupráci s Jadernou elektrárnou Dukovany. „Snažíme se to rozšiřovat i na další obory, ale tam je ten problém, že jim je nemůžeme koupit. Každý má něco svého a je komplikovanější to sladit. Ať už je to notebook, tablet nebo mobil. Snaha je, pokud to kantor vidí jako smysluplné, aby to využívali," řekl Borůvka.

A nejde pouze o technické předměty. Moderní zařízení mohou žáci využívat i v dalších předmětech. „Využívají je například i v jazycích. Učitel jim zadá úkol, mají na něj určitý čas a mohou si pomoci, jak dokáží. Může najít řešení na počítači, v učebnici, ve svých poznámkách i v mobilu," dodal Borůvka.

V rámci projektu využívajícího propojení e-lerningu a klasické výuky se snaží zavádět moderní technologie i do výuky cizích jazyků v Katolickém gymnáziu Třebíč. „Je na vyučujících, zda u toho i moderní technologie například v podobě chytrých telefonů využijí," řekl ředitel školy Vít Feldbabel.